Even geduld aub...
Busy loader

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst en de uitvoering van iedere overeenkomst tussen ICH en haar afnemers. Eventuele door afnemer gemaakte bedingen, standaardvoorwaarden van afnemer daaronder begrepen, zijn alleen dan van toepassing indien ICH die schriftelijk heeft aanvaard.


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Teamfoto 2021