Even geduld aub...
Busy loader

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Dit betekent dat ICH BV naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en dat we oog blijven houden voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).

Algemeen kunnen we stellen dat ondernemingen tegenwoordig steeds meer vrijwillig bijdrages leveren aan de samenleving. Dit heet dan al snel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO genoemd. Binnen het midden- en kleinbedrijf is veel belangstelling voor MVO. MVO is vandaag de dag bijna niet meer weg te denken uit het zakendoen.


People
Maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft binnen de meeste bedrijven niet alleen beperkt tot de wijze waarop het bedrijf zijn activiteiten uitvoert en/of verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van sociale- en maatschappelijke vraagstukken. ICH stelt de medewerker centraal.
ICH stimuleert haar medewerkers in het actief deelnemen aan vrijwilligerstaken en zich in te zetten voor goede doelen en maatschappelijke organisaties. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van bedrijfstijd en/of sponsoring in geld en/of goederen. In de afgelopen jaren heeft ICH meerdere projecten en organisaties ondersteunt.

Zo is binnen het bedrijf een permanent kantoor van Stichting Rusland Kinderhulp gevestigd. De stichting is een internationale kinderhulp stichting met een eigen dochterorganisatie in Minsk, Wit Rusland. De NGO-organisatie “Help People” heeft 10 personen in vaste dienst. De aansturing geschiedt door directieleden van ICH.

Er is een actief sponsorbeleid aanwezig waarbij maatschappelijke initiatieven worden ondersteunt.


Planet
Sinds 2009 digitaliseert ICH al haar opdrachten, bevestigingen en facturen. Vanaf begin 2010 is ook de crediteurenadministratie geheel digitaal. ICH heeft haar crediteuren, vooral in het buitenland, geprikkeld om mee te doen. Er wordt enkel geprint wanneer er geen andere mogelijkheid is. Alle documenten worden gedigitaliseerd en gearchiveerd. Dit heeft tot enorme besparingen van wel 20% geleidt, zowel in werkuren, afvalstroom, gebruik van cartridges en aanschaf van machines. Een gescheiden afvalbeleid wordt door ICH al vanaf oprichting uitgevoerd.

Profit
Naast bovenstaande voert ICH een actief MVO profit beleid. Daarbij wordt voorop gesteld dat de onderneming de intrinsieke wens moet houden ‘’iets terug te geven aan de samenleving’’. Voor ICH betekent dit dat winstgroei niet een absolute must is. De oprichter gebruikt vaak de spreuk: “we groeit niet umdat het mut, maar omdat het giet”. Waarmee hij aan wil geven dat winst en groei niet het doel is binnen ICH, maar enkel van belang voor de continuïteit van het bedrijf. Hiermee behouden en bevorderen we de werkgelegenheid in de regio en levert ICH een bijdrage aan een betere wereld!

Actie:
Ondersteuning wordt verleend in financiële of materiële zin, aan een zeer breed scala van maatschappelijke organisaties van lokaal tot internationaal. De volgende organisaties:
www.ruslandkinderhulp.nl
www.mercyships.nl
www.seriousrequest.nl
www.puurhollandscheveld.nl
www.vvhollandscheveld.nlTeamfoto 2024