Even geduld aub...
Busy loader

CE Betekenis


CE betekenis: 
CE staat voor "Conformité Européenne" en is een merkteken dat aangeeft dat een product aan eisen in Europese richtlijnen voldoet. Het doel van CE-markering is het bevorderen van vrije handel in veilige producten in EER-lidstaten. Door een Europees kader van eisen (waar beschikbaar) wordt handel niet langer belemmerd door nationale wetgeving. De CE-normering heeft betrekking op wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu. Wanneer een product een CE-markering of CE-label draagt, heeft het product toegang tot de internationale markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije.

Het CE-merkteken wordt door fabrikanten of importeurs zelf aangebracht op producten. Hiermee verklaart de fabrikant of importeur dat het product aan de eisen voldoet. Producten waarvoor een Europese richtlijn bestaat dienen altijd te voldoen aan de richtlijn en voorzien te zijn van CE-markering. Ze mogen echter pas worden vermarkt als met een conformiteitsbeoordeling is vastgesteld dat aan de richtlijn wordt voldaan. De fabrikant of importeur verklaart vervolgens met een EG-verklaring van overeenstemming dat het product aan de eisen voldoet en kan vervolgens het CE-merkteken op het product aanbrengen. CE-markering is dus een vorm van zelf-certificering door de fabrikant of importeur, maar wordt productcertificering genoemd zodra er grotere risico’s zijn op een bepaalde categorie producten en daarom een typegoedkeuring door een aangewezen instelling (Notified Body) zoals TÜV Nederland moet worden uitgevoerd op basis van specifieke technische normen. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur om vast te stellen of dit nodig is. (Bron: TUV Nord Service GmbH)


De informatie is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan ontleent worden.
Heeft u verder nog vragen zendt dan u mail naar
verkoop@ichbv.nl 

Met vriendelijke groet,
ICH BV


terug


Teamfoto2019